Places/Religious/Mosque Tuwaijri
Religious

Mosque Tuwaijri

مسجد التويجري

5.0